ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

pregnant woman

Στην αρχή της εγκυμοσύνης η μέλλουσα μητέρα πρέπει να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου για να ελεγχθεί εάν είναι υγιής ή πάσχει από κάποιο νόσημα που μπορεί να επηρεάσει κι αυτήν αλλά και να το μεταδώσει στο κυοφορούμενο έμβρυο.  

 • Γενική αίματος

 • Ομάδα αίματος

 • Rhesus αίματος

 • VDRL

 • ABS αντιτοξόπλασμα igG

 • ABS αντιτοξόπλασμα igM

 • Ερυθρά igG

 • Ερυθρά igM

 • Αυστραλιανό αντιγόνο ΗbsAg

 • Αντισώματα HIV

 • Ηπατίτιδα C

 • Ουρία

 • Σάκχαρο

 • Ηλεκτροφόρηση ΗB

 • Γενική ούρων

 • Κυτταρομεγαλοϊός CMV IgG

 • Κυτταρομεγαλοϊός CMV IgM

 • Μυκόπλασμα (καλλιέργεια κολπικού)

 • Αντιβιόγραμμα

 • ΚΟΣΤΟΣ :100€