ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ

EOPYYΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

 • ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
 • ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
 • ΙΚΑ
 • Ο.Α.Ε.Ε.
 • ΟΓΑ
 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
 • ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ & ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ)
 • ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΕΤΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)
 • ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ
 • ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΗΣΑΠ
 • ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ
 • ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΟΤΕ
 • ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ)
 • ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΕΤΒΑ
 • ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
 • ΕΤΑΑ – ΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)
 • ΕΤΑΑ – ΤΥΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)
 • ΕΤΑΑ – ΤΥΔΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)
 • ΕΤΑΑ – ΤΥΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)
 • ΕΤΑΑ – ΤΥΔΘ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
 • ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 • ΕΤΑΠ- ΜΜΕ Β’ Δ/ΝΣΗ
 • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Γ’ Δ/ΝΣΗ
 • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ Δ’ Δ/ΝΣΗ