ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η καλλιέργεια του κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος είναι μια ανώδυνη και αναντικατάστατη εξέταση για τη διάγνωση μικροβιακών λοιμώξεων του κόλπου και του τραχήλου, καθώς απομονώνουν και ταυτοποιούν το υπεύθυνο μικρόβιο που μπορεί να προκαλέσει κολπίτιδες στις γυναίκες.
Τα συχνότερα συμπτώματα των κολπίτιδων είναι :
Κνησμός
Αυξημένες εκκρίσεις ( υγρά κίτρινα ή λευκά, μερικές φορές δύσοσμα)
Πόνος κατά την σεξουαλική επαφή
Αίσθημα καύσου
Τα μικρόβια που μπορούν να προκαλέσουν κολπίτιδα είναι :

Μύκητες
Τριχομονάδες
Gardnerellavaginallis (μη ειδική βακτηριακή κολπίτιδα)
Οι μύκητες αποτελούν τη συχνότερη αιτία κολπίτιδας με τάση αύξησης τα τελευταία χρόνια.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορούν πολύ εύκολα να μεταδοθούν , και πολλές φορές υποτροπιάζουν παρά τη θεραπεία. Απομονώνονται και από το έντερο του ανθρώπου , πολλές φορές αποικίζουν σε μικρή συγκέντρωση τον κόλπο, αλλά βρίσκονται και στο περιβάλλον , σε μέρη που ευνοούν την ανάπτυξη τους ( υγρασία)

Είναι σημαντική η αντιμετώπιση τους με θεραπεία ( είτε με κολπικά υπόθετα είτε με χάπια ή και τα δύο μαζί), η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί και στον σύντροφο που μπορεί να μην έχει καν συμπτώματα.
Προκαλούν κνησμό (πολλές φορές έντονο), και λευκωπά υγρά.

Πιο σπάνια κολπίτιδα προκαλείται από ένα παράσιτο, την τριχομονάδα

Τα τελευταία χρόνια η συχνότητα απομόνωσης έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω της τήρησης των κανόνων υγειινής και λόγω της ευαισθησίας του μικροβίου στα φάρμακα.

Μπορεί να προκαλέσει αυξημένα υγρά ,λίγο κνησμό και αίσθημα καύσου αλλά μερικές φορές δεν έχει έντονα συμπτώματα

Άλλο ένα μικρόβιο που προκαλεί κολπίτιδα είναι η gardnerellavaginallis

Είναι μία κολπίτιδα που προκαλεί χαρακτηριστική έντονη δυσοσμία ( οσμή ιχθύος ) και γκριζοπράσινες εκκρίσεις. Συνήθως συνυπάρχει με άλλα αναερόβια μικρόβια και καταστέλλει τη φυσιολογική χλωρίδα.

Πολλές φόρες ταυτόχρονα με τη λήψη του κολπικού επιχρίσματος ο γυναικολόγος μπορεί να ζητήσει και καλλιέργεια τραχηλικού επιχρίσματος για την αναζήτηση άλλων μικροβίων όπως είναι το μυκόπλασμα, το ουρεάπλασμα και τα χλαμύδια που προκαλούν τραχηλίτιδες ή ακόμα και του γονοκόκκου αν από την κλινική εικόνα υποπτεύεται την ύπαρξη τους

ΛΗΨΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ – ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Για να γίνει σωστά η απομόνωση και η ταυτοποίηση του μικροβίου πρέπει να γίνει η σωστή λήψη
Λαμβάνεται δείγμα από τον κόλπο, με έναν βαμβακοφόρο στυλεό, που μοιάζει με μακριά μπατονέτα. Στη συνέχεια το δείγμα αυτό τοποθετείται σε κατάλληλα θρεπτικά υλικά στο εργαστήριο και αφήνεται σε ευνοϊκές (για τους μικροοργανισμούς) συνθήκες για 24-48, συνήθως, ώρες. Στο διάστημα αυτό πολλαπλασιάζονται τα μικρόβια που υπάρχουν στο δείγμα του κολπικού υγρού και ο μικροβιολόγος μπορεί να τα αναγνωρίσει και να διακρίνει τα παθολογικά από τα μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας.

Σε περίπτωση που αναπτυχθούν παθογόνα μικρόβια, η καλλιέργεια κολπικού υγρού μπορεί να συμπληρωθεί με αντιβιόγραμμα, με το οποίο ελέγχεται η αποτελεσματικότητα διαφόρων αντιβιοτικών στα συγκεκριμένα μικρόβια, ώστε να επιλεχθεί το καταλληλότερο για την θεραπεία της ασθενούς.
Καλλιέργεια κολπικού υγρού γίνεται επίσης προληπτικά, πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε να αναζητηθεί και να θεραπευτεί μια λοίμωξη που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στη σύλληψη ή στην ανάπτυξη του εμβρύου.
Οι αναλύσεις που γίνονται προληπτικά για την ανίχνευση λοιμώξεων του κόλπου, είναι :

Α’ επίπεδο (απλό) σε μη σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις
• Άμεση μικροσκοπική εξέταση κολπικών υγρών για την εκτίμηση της χλωρίδας και φυσιολογίας του κόλπου
• Καλλιέργεια για αερόβιους και αναερόβιους μικροοργανισμούς
• Καλλιέργεια για μύκητες
Μπορεί να ζητηθεί αντιβιόγραμμα σε περίπτωση θετικής καλλιέργειας αερόβιων / αναερόβιων μικροοργανισμών και αντιμυκητόγραμμα σε περίπτωση θετικής καλλιέργειας σε μύκητες

Β’ επίπεδο (πλήρες)  σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες μικροβιακές λοιμώξεις

Ότι περιέχει το απλό και επιπλέον
• Καλλιέργεια για χλαμύδια*
• Καλλιέργεια για μυκόπλασμα*
• Καλλιέργεια για ουρεόπλασμα*
• Άμεση σε τριχομονάδες

ΚΟΣΤΟΣ

ΑΠΛΟ:  20€

ΠΛΗΡΕΣ:  45€