βιοπρόληψις Βασικό Γυναικών

Smiling woman portrait

Πρόκειται για το βασικό πακέτο εξετάσεων του ιατρείου μας,συν φερριτίνη και σίδηρο που λόγω εμμήνου ρύσεως διαταράσσονται πολύ συχνά.Έχει επίσης προστεθεί και η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη για ένα γρήγορο βασικό έλεγχο τής θυρεοειδικής λειτουργίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ(λευκά αιμοσφαίρια,αιματοκρίτης,αιμοπετάλια)

ΣΑΚΧΑΡΟ

ΟΥΡΙΑ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

SGOT (οξαλική τρανσαμινάση)

SGPT (πυροσταφυλική τρανσαμινάση)

ΚΑΛΙΟ (Κ)

ΝΑΤΡΙΟ (Na)

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

γ-GT (γ-Γλουταμινοτρανσφεράση)

ALP (Αλκαλική Φωσφατάση)

HDL ( χοληστερίνη υψηλής πυκνότητας )

LDL  (χοληστερίνη χαμηλής πυκνότητας )

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΔΕΙΚΤΗΣ

Τ.Κ.Ε (ταχύτητα καθίζησης  ερυθρών)

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

Fe (σίδηρος)

TSH  (θυρεοειδοτρόπος  ορμόνη)

ΚΟΣΤΟΣ :55€