βιοπρόληψις Βασικό Ανδρών

Casual Businessman in Office

Πρόκειται για το βασικό πακέτο εξετάσεων του ιατρείου μας συν το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) βασική εξέταση για τους άνδρες άνω των 45-50 ετών.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ(λευκά αιμοσφαίρια,αιματοκρίτης,αιμοπετάλια)

ΣΑΚΧΑΡΟ

ΟΥΡΙΑ

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

SGOT (οξαλική τρανσαμινάση)

SGPT (πυροσταφυλική τρανσαμινάση)

ΚΑΛΙΟ (Κ)

ΝΑΤΡΙΟ (Na)

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

γ-GT (γ-Γλουταμινοτρανσφεράση)

ALP (Αλκαλική Φωσφατάση)

HDL ( χοληστερίνη υψηλής πυκνότητας )

LDL  (χοληστερίνη χαμηλής πυκνότητας )

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΔΕΙΚΤΗΣ

Τ.Κ.Ε (ταχύτητα καθίζησης  ερυθρών)

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

PSA (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο)

ΚΟΣΤΟΣ: 55€