βιοπρόληψις Μίνι Τσεκ-Απ

 βιοπρόληψις mini check-up

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
  2. ΣΑΚΧΑΡΟ
  3. SGOT
  4. SGPT
  5. ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
  6. ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
  7. HDL(ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ)
  8. LDL (ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ)
  9. ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 25€